• + 91 20 2547 4062 / 6966
Core FacultyVisiting FacultyEminent Guests
 
Sr. No.Name of the FacultyDetails of QualificationTeaching Experience
1Dr. Anurag Kashyap
B.Arch. 1983 Pune University
METP 1998 PuneUniversity
PG Dip in Advanced Computing Arts , Ph.D. 2008
31 Yrs.
2Dr. Shubhada Kamlapurkar
B.Arch. 1992, Pune University
M.Arch. Conservation
SPA, Delhi 1994
22 Yrs.
3Sanjay Shinde
"B.Arch. 1987 Pune University, Post Graduate Diploma in
Urban powerty 1999"
19 Yrs.
4Shruti Joshi

G.D.Arch. 1992, B.T.E,Mumbai M.E.(T&CP) 2004 Pune University

21Yrs.
5Kiran Nichale
G.D.Art 1995 Govt. of Maharashtra
18 Yrs.
6Umesh Chavan
MBS IT 2016
PGDBM 2015
B.Sc. 1996
Basic Electronics Com.Hardware & Networking UNIX, LINUX
18 yrs
7Dr. Vasudha Gokhale
B.Arch 1990 Uni. Of Bhopal
M.Arch. 1992 University of Roorkee , Ph.D. 2001
22 Yrs.
8Sujata Karve
B.Arch. 1996 Pune University
M.Plan, 1998 SPA New Delhi
16 Yrs
9Abhay Pawar
B.Arch. Pune University 1998
M.Arch. (Urban Design) 2001 CEPT University
11 Yrs.
10Meera Shirolkar
B.Arch 1998, Shivaji University
ME (TCP) 2001 Pune University
11 Yrs.
11Sharveya Dhongde
B.Arch ,1995 Pune University, M.Arch. McGrill Univ
P.G.Diploma in Alternative Design.
14 Yrs
12Asmita DivekarB.Arch. 1993, Pune University M.A.Landscape& Urbanism- 2005, Kingston University
10 Yrs.
13Prakash Joshi
B.Arch 1985
M.Arch.2008, YCM University
10 Yrs.
14Kavita Murugkar
B.Arch.1998, Pune University M.A. Archaeology 2006
10 Yrs.
15Vaishali Anagal
B.Arch. 2006, Shivaji University
M.Tech. (T & CP 2006) Pune University COEP
8 Yrs.
16Poorva Kulkarni
B.Arch. Shivaji University
M.Arch., YCMOU
8 Yrs
17Swati Sahastrabuddhe
B.Arch. 1998, Pune University ,
M.Arch. 2001, SPA Delhi
12 Yrs.
18Dhanashree SardeshpandeB.Arch 1995, Nagpur University, M.Arch (Digital Architecture) 2013 Pune Univ 16 Yrs
19Rahul ChutakeB.Arch 1996 Pune University
MS 2003, Texas A and M
7 yrs
20Dhruv ChandwaniaB.Arch 2005 Pune University
M.Arch (Digital Arch) 2009
6 Yrs
21Dr. Chetan SahastrabuddheB.Arch. 1998 Pune University
M. Arch. Conservation 2001
9 Yrs.
2Sanjeevani PendseB.Arch 1988 Mumbai University M.Arch.2001 Mumbai University11 Yrs
23Namrata DhamankarB.Arch Pune University , 2007
MSc Env Design, Cardiff University, 2008
7 Yrs
24Aarti VermaB.Arch 1996 Nagpur University
PG In Landscape Architecture,
CEPT.
9 Yrs.
25Sayali AndhareB.Arch 2005 VNIT Nagpur6 Yrs
26Ajit Madkaikar B.Arch .1984 Mumbai University, M.Arch. 1986 SPA Delhi9 Yrs
27Sandhya NivsarkarB.Arch. VRCE Nagpur 1977,
M.Arch Univ of Roorkee 1979
37 years
28Suresh Modak G.D.Arch 1975
BTE Govt. of Maharashtra
39 Yrs.
29Rajeev RajeG.D.Arch. 1975 ME (TP) 1977 Pune University23rs
30Anand LeleG.D.Arch 1980.
BTE Diploma in Advance Computing Arts
18 Yrs
31Padmapriya VB.Arch 2001 Madras University
M.Arch 2007 IIT Chicago
6 yrs.
32Mahesh BangadB.Arch. 2008 Pune University
M.Sc. Project Mgmt 2010,
University of Manchester, UK
5 Yrs.
33Ravindra PatwardhanB.Arch. 1988 Nagpur University
M.Arch. 1991 SPA
9 yrs
34Ritu SharmaB. Arch. 2003
M.Arch in LA 2005
8 Yrs.
35Rahul NawaleB.Arch., Pune University 1999
Post Graduate Diploma in
Urban Design 2002, M.Arch 2003 CEPT University, Env Planning & Mgt 2009
4 Yrs.
36Kanchan AtnurkarB.Arch., Pune University 2012 Interior Design Diploma 20072 Yrs.
37Prajakta Kulkarni B.Arch 2006 Pune University,
M.Arch (Envi. Arch) 2008
4 Yrs
38Deva PrasadB.Arch , 2006 Vishveshwaraya Tech University, M.Arch (Digital ) 2011 Anna University4 Yrs.
39Swapnil GavandeB.Arch., Pune University 2009
M.Sc. (Emergent Tech & Design) 2012
4 Yrs.
40Mayuresh ShirolkarB.Arch Pune University 1991 M.Arch 2011 YCMOU 16 yrs
41S.M. Deo B.E. Civil 1972, Pune University M.E. Civil 1976, Pune University31 Yrs.
42Dharati Sote-WankhadeB.Arch Pune University 1998
M.Arch 2013 (Env) Pune University
3 Yr
43Anupama Y. KhatavkarB.Arch.2000 M.Arch (Landscape) Pune University 2012 4 Yrs.
44Geeta NagarkarB.Arch 2009 M.Arch 2012 (Environment) Pune University, 5 Yrs
45Jayant Patwardhan B.E. Civil 1992, Bharati Vidyapeeth.,
Diploma in Int Design
5 Yrs.
46Abhay KulkarniB.Arch 1990, Shivaji University6 Yrs.
47Neha Karkhanis JoshiB.Arch Pune University
M.Arch (Env) Pune
2 Yr.s
Apte Sampada Bapat Anupama
Cheety Anupama Chudda N. S.
Chutake Rahul Dalvi Prachi
Deo Sadashiv Deshmukh Prashant
Dhawale Shilpa Dhoot Koshish
Dongare Amol Garud Shekhar
Ghospurikar Janhvi Gore Shubhada
Gosavi Nilesh Harshada Bvamhe
Hingmire Sunil Hirwe Dhananjay
Iyer Shankar Pranav Joshi Gouri
Dr.B.V. Doshi Ar. Avinash Sohoni
Anita Benninger Ar. Sharad Mahajan
Mr. Vishal Jain Advt. Vilol Khaladkar
Ar. Abhay Bhosale Dr. Nikhil Shejwalkar
Col. Sanjeev Anand Ar.Charles Correa
Sheela Patel Anand Datar
Mr. Hemant Bedekar S. M. Deo
Ar Mrinalini Sane Ms Hemangini Puranik
Mr. Himanshu Kulkarni Mr. Suhas Joshee